Zalety wyboru jednego partnera w dziedzinie pakowania

/ Usprawnienie procedur wewnętrznych
/ Racjonalizacja zasobów
/ Uproszczone zarządzanie
/Oszczędności ekonomiczne

Dzięki naszemu MODELOWI ONE-SOURCE, możemy w ramach jednej dostawy zaspokoić wszelkie potrzeby dotyczące zabezpieczenia produktu przez cały jego cykl życia, oferując przekrojową integrację określonych kompetencji począwszy od projektowania opakowania do zaopatrzenia w materiały, produkcji opakowań, contract packingu, automatyki procesów na końcu linii, dostawy usług logistycznych w outsourcingu oraz usług posprzedażnych.

Zaufanie, jakość, rozwój

Dzięki pracy z jednym partnerem można nawiązać bliską i trwałą współpracę, która przekłada się na zdolność optymalizacji na każdym etapie, na podejście zakładające ciągłe doskonalenie stosowanych procesów i technologii.


Mniej myśli, mniej kosztów

Jeden partner oznacza mniej czasu i mniej zasobów przeznaczonych na wyszukiwanie i ocenę dostawców, zarządzanie zamówieniami i magazynem oraz kontrolę dostaw: zaleta netto zarówno pod względem ekonomicznym jak i operacyjnym, która pozwala inwestować głównie w strategiczne sektory przedsiębiorstwa.


Wysoka wydajność, pewne wyniki

Model ONE SOURCE pozwala naszym klientom wypracować spersonalizowane, wysoko wydajne rozwiązania i procedury, w oparciu o nasze doświadczenie i nasz profesjonalizm również w przypadku zintegrowanych usług jak logistyka, procesy na końcu linii oraz obsługa posprzedażna.