Prowadząc nasze projekty zawsze działamy w zgodzie ze wszystkimi regulacjami, w szczególności z poszanowaniem dla środowiska naturalnego

Nasza firma prowadzi wszelkie wdrożenia oraz optymalizacje z poszanowaniem dla środowiska. Zawsze pracujemy mając na uwadze redukcję ilości wytwarzanych odpadów, optymalizujemy formy transportu, podnosimy świadomość naszych pracowników i dostawców.

Poprzez projektowanie innowacyjnych rozwiązań redukujemy wolumen oraz wagę opakowań, a także podnosimy ich wydajność.

Od 2013 do 2017 roku zmniejszyliśmy produkcję odpadu o ponad 70% dzięki optymalizacji procesów wytworzenia.

Całkowity odpad EPE generowany w procesie produkcyjnym podlega recyklingowi i dalszemu przetworzeniu, po procesie przerobu wraca na rynek w kolejnym cyklu jako przetworzony produkt.

Jako odpowiedzialny producent wspieramy redukcję CO2 pochodzącego z transportu poprzez zastosowanie jak najkótszych łańcuchów dostaw.