Wokół każdego produktu istnieje świat wartości.

 

Etapy, które następują po wyprodukowaniu towarów, mają podstawowe znaczenie dla przemysłu wytwórczego w każdym sektorze. Pakowanie, magazynowanie, logistyka i wysyłka, a także utylizacja opakowań po procesie dostawy to delikatne i złożone operacje, podlegające częstym i trudnym do przewidzenia zmianom, które z tego względu wymagają maksymalnej uwagi oraz wysoce specjalistycznego know-how.

Opierając się na MODELU ONE SOURCE, budujemy system wartości wokół pojedynczego produktu w taki sposób, aby chronić sam produkt, oraz wzmocnić wiarygodność producenta oraz chronić środowisko. Wartość, która powraca do firmy i która ją wzbogaca, zwiększając wydajność i konkurencyjność.

 

Od samego początku chronimy wartość firm.

 

Jesteśmy koncernem przemysłowym posiadającym międzynarodowe doświadczenie oraz jeden cel: wspomagać i wspierać firmy na całym szlaku pokonywanym przez ich produkty i wiodącym do ostatecznego miejsca ich przeznaczenia konsumenta, udostępniającym nasze umiejętności w dziedzinie pakowania i automatyzacji na końcu linii celem optymalizacji wszelkich procesów naszych Klientów.

Otwartość, współpraca, transparentność, zaangażowanie, innowacja, szacunek dla drugiego człowieka, bezpieczeństwo pracy i poszanowanie środowiska: to zasady, na których opiera się nasza filozofia i które pragniemy dzielić z wszystkimi, wewnątrz i na zewnątrz naszego koncernu, poprzez działalność naszej Akademii.

Liczby

1

JEDYNY DOSTAWCA - ONE SOURCE MODEL

w zakresie produkcji opakowań, procesów pakowania na końcu linii Klientów oraz logistyki

4

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  • R&D – Badania i rozwój
  • Materiały i rozwiązania opakowaniowe
  • Zintegrowana logistyka i usługi
  • Automatyzacja i integracja systemów
  • Wsparcie posprzedażowe

9

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

9

MAGAZYNY

30

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH POLIETYLENU

przetworzonych w każdym tygodniu

500

PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

w różnych oddziałach koncernu

3500

KLIENTÓW

na całym świecie

400000

PUDEŁEK

produkowanych każdego dnia

Koncern w Europie

Nasza historia

Od ponad 60 lat przeobrażamy wymagania przemysłu w usługi i systemy do opakowań. Na przestrzeni dziesięcioleci pracy pełnej zaangażowania, sukcesów i zmian, staliśmy się dużym koncernem, świadomym strategicznej wagi naszej roli oraz naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów i całego sektora.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Contatti PL

DELES Polska Sp. z O. O.
Dostawcza 10
93-231 Łódź – Poland
Tel. +48 422809290