MODEL ONE-SOURCE


Jedno źródło, wiele wartości

+ POZNAJ

Dążąc do zamierzonego celu – bycia jedynym punktem odniesienia jako partner w dziedzinie produkcji opakowań, logistyki oraz optymalizacji procesów pakowania na końcu linii naszych Klientów – jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób, aby usprawnić procedury wewnętrzne, zracjonalizować zasoby, uprościć zarządzanie oraz wprowadzić oszczędności – dać optymalną wartość dodaną do procesu.

GRUPA DELES


Od zwykłego pakowania do szerokiego wachlarza usług

+ POZNAJ

Jesteśmy koncernem przemysłowym posiadającym międzynarodowe doświadczenie oraz jeden cel: wspomagać i wspierać firmy na całym szlaku pokonywanym przez ich produkty i wiodącym do ostatecznego miejsca ich przeznaczenia, udostępniającym nasze umiejętności w dziedzinie pakowania i automatyzacji na końcu linii celem optymalizacji wszelkich procesów naszych Klientów.

ROZWIĄZANIA


Dostarczamy odpowiednie rozwiązanie opakowaniowe na każdą potrzebę

+ POZNAJ

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, stałym poszukiwaniom i ciągłej analizie rynku, możemy zaoferować niezwykle szeroką gamę produktów i rozwiązań w pełni spersonalizowanych, z możliwością dopasowania do wszelkich wymogów dotyczących opakowań, ograniczając ich wpływ na środowisko, zmniejszając koszty, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę.

DELES ACADEMY


Tutaj rodzą się pomysły dotyczące przyszłych przedsięwzięć

+ POZNAJ

DELES Academy powstała z myślą o realizacji jednego prostego celu: dzielenia się naszymi umiejętnościami i naszym doświadczeniem poprzez tworzenie ścieżek szkoleniowych o wysokiej specjalizacji, zaprojektowanych w celu podniesienia wartości kapitału ludzkiego w firmach i tym samym, w celu wspierania ich rozwoju również na płaszczyźnie ekonomicznej.